Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy);
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;
 • przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:
 • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
 • udział w konferencjach przedmałżeńskich;
 • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty:

 • indeks odbycia nauk przedślubnych;
 • licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;
 • zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Za dekoracje w naszej świątyni odpowiada kwiaciarnia z którą parafia ma podpisaną umowę.

(Visited 1 701 times, 1 visits today)