Rok 2007

Ponieważ zima na przełomie roku 2006/2007 okazała się być dość łagodna, pracowano nieprzerwanie i w maju 2007 ukończono te prace. Po zdjęciu części rusztowań dzieło ukazało się w całej okazałości, wzbudzając podziw i zachwyt wielu. Jednocześnie rozpoczęło się murowanie szczytu frontowej części świątyni.

Widok frontonu świątyni od strony południowej 2 maja 2007 r.

Fronton kościoła 26 maja 2007 r.

Ściana wschodnią kościoła 16 czerwca 2007 r.

Prace te zakończono 13 lipca 2007 roku, kończąc tym samym prace murarskie przy budowie.

Miejsce zakończenia prac murarskich przy kościele 13 lipca 2007 r.

  Wydarzenie to nie zakończyło jednak dzieła budowy. Teraz trzeba było zająć się tynkowaniem ścian zewnętrznych budynku, malowania zewnętrznej elewacji i powrócić do przerwanych prac blacharskich.

Stan prac przy budowie 22 lipca 2007 r.

Zaawansowanie prac 12 września 2007 r.

Wygląd kościoła w październiku 2007 r.

Stan prac przy budowie 12 listopada 2007 r.

Stan prac przy budowie 12 listopada 2007 r.

Choć zbliżająca się nieubłaganie zima sprawiła, że trzeba było przerwać prace, przed jej nadejściem udało się jeszcze wstawić metalowe obramowania do części otworów okiennych.

Wstawianie ram okiennych na ścianie zachodniej kościoła 12 listopada 2007 r.

Tym samym rok 2007 można było uznać za bardzo owocny. Kolejne jego dni wyraźnie pokazywały, że do zakończenia prac przy  budowie świątyni jest już coraz bliżej.

 

(Visited 314 times, 1 visits today)