Rok 2001

Jednocześnie przystąpiono też do prac związanych z powstaniem kościoła parafialnego. Pierwszym znakiem zwiastującym podjęcie tego dzieła było nawiązanie przez miejscowego proboszcza kontaktu z inż. archit. Michałem Bałaszem, któremu powierzono prace nad przygotowaniem projektu nowej świątyni. Zaproponował on dwa rozwiązania architektoniczne. Opracowany ostatecznie projekt wzorowany był na projekcie kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie, wykonanym w 1791 roku przez J. Ch. Kamsetzera. 8 kwietnia 2001 roku został on zaprezentowany miejscowym parafianom. Jednocześnie rozpisano wśród nich ankietę w sprawie powołania Komitetu Budowy Kościoła oraz wysokości składki miesięcznej, jaką każda rodzina zadeklarowała wpłacać na poczet budowy nowej świątyni. Zebrana ankieta pomogła wyłonić dwudziestopięcioosobowy Komitet Budowy. W jego skład weszli: Kazimierz Augustynek, Jan Banach, Stanisław Butrym, Adam Ciopciński, Marian Daciuk, Andrzej Dąbrowski, Lech Dąbrowski, Tadeusz Domański, Tadeusz Izdebski, Zbigniew Izdebski, Krystyna Jagiełło, Stanisław Kalinowski, Janusz Kruk, Stanisław Łobejko, Józef Mackiewicz, Dariusz Milaniuk, Elżbieta Ogórek, Witold Parafiniuk, Marian Prus, Marian Puła, Stanisław Romaniuk, Krystyna Szpilewicz – Protaś, Andrzej Szyprowski, Zbigniew Waszczuk i Marian Wetoszka. Głównym celem i zadaniem członków Komitetu w pierwszej fazie budowy miało być zbieranie zadeklarowanych składek na potrzeby budowy oraz wspieranie Księdza Proboszcza w podejmowanych przez niego pracach związanych ze wznoszeniem nowego kościoła. Teraz rozpoczęcie budowy wydawało się być już tylko i wyłącznie „kwestią czasu”.

28 lipca 2001 roku na terenie parafii odbyło się spotkanie Diecezjalnej Komisji Artystyczno – Architektonicznej. Jej członkowie mieli możliwość obejrzenia miejsca lokalizacji kościoła oraz zapoznania się z projektem budowlanym. Wydana przez Komisję opinia okazała się być pozytywna.

14 sierpnia 2001 roku, na prośbę proboszcza parafii, biskup Henryk Tomasik wyznaczył dzień poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła. Miało się to dokonać w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). Krótki czas do przygotowania uroczystości zmobilizował do pracy wszystkich: młodzież, dorosłych a nawet dzieci.

Plac pod budowę kościoła (kilka dni przed poświęceniem)

Prace przy koszeniu trawy i porządkowaniu placu

Od 22 sierpnia na placu budowy pracowała liczna grupa parafian: oczyścili teren budowy z bujnej roślinności, oznaczyli miejsce, w którym w przyszłości stanie kościół i przygotowali skromny ołtarz polowy. Jednocześnie w parafii trwało przygotowanie duchowe do tego doniosłego wydarzenia.

Budowa ołtarza polowego na uroczystość poświęcenia placu

Ołtarz polowy na uroczystość poświęcenia placu pod budowę kościoła

Rzesze wiernych oczekujących na uroczystość poświęcenia placu

Rzesze wiernych oczekujących na uroczystość poświęcenia placu

Oficjalni goście uroczystości poświęcenia placu pod budowę kościoła(A. Czarnacki – Starosta, J.F. Stefaniuk – Wicemarszałek Sejmu, S. Mroczek – Burmistrz, S. Bartnicki – Przewodniczący Rady Powiatu, K. Hawryluk – Przewodniczący Rady Miasta)

Dziekan dekanatu parczewskiego (ks. kanonik T. Lewczuk) odczytuje pozwolenie na budowę kościoła

Dzień 26 sierpnia 2001 roku rozpoczął nowy etap w dziejach parafii.  Świadkami dokonanego przez biskupa Henryka Tomasika poświęcenia placu budowy była liczna delegacja duchowieństwa z terenu całej diecezji, parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych powiatu, miasta i gminy oraz ogromna rzesza mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Po homilii Ksiądz Biskup dokonał uroczystego aktu poświęcenia placu, na którym już wkrótce miała się rozpocząć budowa nowej świątyni.

Homilia podczas uroczystości poświęcenia placu pod budowę kościoła (bp H. Tomasik)

Bp H. Tomasik podczas poświęcenia placu pod budowę (obok Księdza Biskupa ks. kanonik T. Lewczuk i ks. prałat H. Hołoweńko)

Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz poinformował zebranych o zawiązaniu się Komitetu Honorowego Budowy Kościoła. W jego skład weszli przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz właściciele przedsiębiorstw znajdujących się na terenie parafii. Następnie dziekan dekanatu parczewskiego odczytał wydany przez Biskupa Jana Wiktora Nowaka dokument zezwalający na rozpoczęcie prac związanych ze wznoszeniem kościoła. Teraz można było już rozpocząć prace budowlane.

W pierwszych dniach września 2001 roku na placu budowy pojawia się po raz pierwszy odpowiedzialny za budowę – Marian Chwedoruk.

 

Ks. A. Biernat i M. Chwedoruk

Jednocześnie już od 1 września rozpoczęły się prace przy wykopie, w którym w przyszłości zostanie zabetonowany fundament kościoła. Pierwszego dnia pracowała jedynie fadroma z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Parczewie, ale już w drugim dniu na plac wjechała  koparka i inny ciężki sprzęt budowlany z firmy Państwa Wawrzyńskich.

Pierwsze zanurzenie koparki

Prace przy wykopie  pod budowę kościoła

Prace przy wykopie pod budowę kościoła

Prace przy wykopie pod budowę kościoła

W tym samym czasie miejscowy geodeta Henryk Dudziński wraz z synami Marcinem i Radosławem oraz Przemysław Haponiuk niwelowali teren pod budowę świątyni.

H. Dudziński z synami Marcinem i Radosławem podczas prac przy niwelowaniu terenu pod budowę kościoła

Geodeta- H. Dudziński przy pracy

Mimo dokuczających jesiennych chłodów na placu budowy przez ponad dwa miesiące bezinteresownie pracowało każdego dnia około dwudziestoosobowa grupa ochotników: mężczyzn i kobiet. Jak podaje parafialny Kronikarz, Witold Parafiniuk,  w dniu 20 października na placu budowy zjawiło się aż czterdziestu chętnych do pomocy.

Przygotowanie do betonowania ław fundamentowych (13 września 2001r.)

Prace w wykopie (przygotowania do zalewania fundamentów) 13 września 2001r.

Prace w wykopie (przygotowania do zalewania fundamentów) 13 września 2001r.

Prace przy zalewaniu fundamentów 21 września 2001r.

Prace przy zalewaniu fundamentów 21 września 2001 r.

Prace przy zbrojeniu ław fundamentowych 27 września 2001r.

Prace przy zbrojeniu i szalowaniu ław fundamentowych 27 września 2001r.

Prace przy betonowaniu podstaw kolumn wewnątrz świątyni 4 października 2001r.

Prace przy fundamentach 4 października 2001r.

Postęp prac przy zalewaniu fundamentów 11 października 2001r.

 

Stan prac przy budowie w dniu 11 listopada 2001r.

Fragment muru kaplicy przedpogrzebowej – w podpiwniczeniu kościoła,

Fragment muru kaplicy przedpogrzebowej – pod prezbiterium kościoła,

Fundamenty kościoła – strona południowa  – kwiecień 2002r.

Dzięki tak wielkiej ofiarności i zaangażowaniu 16 listopada udało się zamknąć pierwszy sezon budowlany osiągnąwszy tzw. „poziom zerowy” co oznaczało zakończenie prac przy wznoszeniu murów kaplicy przedpogrzebowej, która w przyszłości miała znajdować się pod prezbiterium kościoła oraz wszystkich ścian fundamentowych kościoła.

 

(Visited 719 times, 1 visits today)