Opatrzność Boża

Bóg „ojcowski i opiekuńczy” Bóg objawił się jako prawdziwy Ojciec, jako Istota opiekuńcza, kochająca i troszcząca się o wszystkie swoje stworzenia, zwłaszcza o człowieka. Boża Opatrzność ogarnia wszystkie swoje stworzenia. . Co nazywamy Bożą Opatrznością? Mt 6,26-34 „Nasz Bóg jest…