Adwent – instrukcja obsługi

foto-co-to-jest-Adwent

Rozpoczęło się radosne odliczanie czasu do świąt Bożego Narodzenia! Podpowiadamy, jak odczytać mapę adwentowych propozycji, by nie pobłądzić i bez problemu trafić do celu!

Adwent to czas radosnego oczekiwania. Samo słowo, z łacińskiego adventus, oznacza przyjście.

Adwentowe oczekiwanie dzielimy na dwa okresy. Od pierwszej niedzieli Adwentu (w tym roku od 1 grudnia) do 16 grudnia – czekamy na powtórne przyjście Chrystusa, czyli na paruzję. O tym wydarzeniu usłyszysz w tym czasie w mszalnych czytaniach. Będzie też sporo o sądzie ostatecznym i nawróceniu.

Druga część Adwentu to okres od 17 do 24 grudnia. To już czas bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Wraz z Adwentem rozpoczyna się także nowy rok liturgiczny.

Cztery niedziele Adwentu – trzy fioletowe i jedna różowa

W czasie Adwentu księża odprawiają Msze św. w fioletowych ornatach. To kolor, który ma symbolizować walkę między duchem a ciałem – powstał z pomieszania błękitu, który wyraża to, co duchowe, i czerwieni – koloru oznaczającego cielesność. Połączenie tych kolorów ma też symbolizować zjednoczenie tego, co Boskie, z tym, co ludzkie, które dokonało się dzięki wcieleniu Chrystusa.

W czasie Mszy św. (z wyjątkiem rorat) nie śpiewamy hymnu „

Chwała na wysokości Bogu”, ale nie jest to – jak w Wielkim Poście – znak pokuty, tylko oczekiwania na uroczyste odśpiewanie tego hymnu w noc narodzenia Jezusa.

Każdą kolejną niedzielę Adwentu symbolizuje jedna świeca. Po tym, ile aktualnie pali się świec w wieńcu adwentowym (znajdującym się najczęściej na ołtarzu, choć są i takie wiszące nad nim), poznasz, który tydzień Adwentu mamy.  Możesz zrobić sobie taki wieniec również w domu i zapalać kolejne świece w poszczególne adwentowe niedziele. Choć to tylko symbol, może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu.

Roraty –  Msze św. ku czci Maryi 

Roraty to odprawiane w środy i soboty, wcześnie rano (6.30) Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, poprzedzane Godzinkami o Jej Niepokalanym Poczęciu. W niektórych kościołach jest jeszcze opcja extra, czyli laudesy – jutrznia z godziną czytań, odprawiane mniej więcej godzinę przed roratami.

Pamiętaj, żeby przed wyjściem na poranną Mszę zabrać swoją świecę lub – popularny zwłaszcza wśród dzieci – lampion.  Po co? To symbol czuwania, a także radości ze zbliżającego się przyjścia

Chrystusa.

Roraty rozpoczynają się w ciemności, mrok rozświetla tylko blask świec, światła włącza się dopiero, gdy w kościele rozbrzmiewa „Chwała na wysokości Bogu”. Ważnym symbolem jest zapalana podczas porannych Mszy św. świeca roratnia, przewiązana białą lub niebieską wstążką i udekorowana mirtem. Świeca symbolizuje Maryję niosącą Chrystusa. Ważnym elementem Mszy św. roratnich jest nauka adwentowa. W tym roku mamy dla wszystkich, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą uczestniczyć w roratach w świątyni, propozycję osobistego rozważania nauk adwentowych. Będą one publikowane na naszej stronie internetowej w zakładce ADWENT 2019.

 

Postanowienia adwentowe i rekolekcje

Podczas Adwentu w kościołach parafialnych, duszpasterstwach czy wspólnotach organizowane są rekolekcje. Dla zabieganych jest też popularna opcja – rekolekcje internetowe. Warto na rekolekcyjnym rynku poszukać czegoś dla siebie!

Adwent to czas, w którym możemy – z większą uwagą, niż na co dzień – przyjrzeć się swoim motywacjom, relacjom, zrobić remanent duszy. To też dobry czas, by zrobić coś dla innych!

Niezależnie od wszystkiego, zachęcamy Cię, by spędzić ten czas także z nami i zaangażować się w nasze adwentowe propozycje!

 

Po Misjach

Św. Paweł Apostoł w I liście do Tesaloniczan pisze: „Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” Niech te słowa Apostoła Narodów będą dla nas wskazówką, co czynić, jak żyć po zakończeniu Misji św. Prosimy: trwajmy na modlitwie przed Panem.RKO_1183