SPES VITAE

SPES VITAE jest jednostką organizacyjną Parafii pw. Opatrzności Bożej w Parczewie powołaną do prowadzenia działań pożytku publicznego i wspierania takich działań.

KRS 0000231466

Numer konta:   84 8042 0006 0014 2582 2000 0020

Celem Spes Vitae jest prowadzenie działalności dla dobra wspólnego, a szczególnie realizowanie zadań w zakresie:
• Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• Działalności charytatywnej;
• Ochrony o promocji zdrowia;
• Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• Promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• Promocji krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• Promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
• Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
• Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zadania zrealizowane w 2023 roku:

 1. PARAFIALNY DZIEN DZIECKA – ZAKUP SŁODYCZY
 2. PARAFIALNY FESTYN „POŻEGANANIE WAKACJI” – SFINANSOWANIE USŁUGI ANIMACYJNEJ
 3. REFUNFACJA ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
 4. DOFINANSOWANIE WYCIECZKI  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ
 5. ZAKUP SPRZĘTU NAGŁASNIAJĄCEGO PARAFIALNE IMPRAZY PLENEROWE
 6. PARAFIALNE „SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM” ZAKUP SŁODYCZY
 7. ZAKUP WĘGLA RODZINIE BĘDĄCEJ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
 8. DOFINANSOWANIE KOSZTOW LECZENIA
 9. ZAKUP ŁÓŻKA Z MATERACEM DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 10. ZAKUP PDUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 11. ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO (PIŁKI) DLA MKS „VICTORIA” PARCZEW

spesvitae

(Visited 708 times, 1 visits today)