LATA 2009 – 2010

Niestety w ciągu roku 2008 nie udało się też wykonać wewnątrz świątyni wszystkich prac przy jej tynkowaniu i spora jej część musiała poczekać do wiosny roku 2009.

Ściana wschodnia w ostatnich dniach sezonu 2009
Ściana wschodnia w ostatnich dniach sezonu 2009

Przyszła też wreszcie pora by pomyśleć o wystroju wnętrza.

Już w lutym 2009 roku ksiądz proboszcz informował Komitet Budowy Kościoła o ogłoszeniu konkursu na projekt wnętrza świątyni. Do konkursu zgłosiło się pięciu artystów plastyków. 9 grudnia 2009 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Przewodniczył jej ks. Robert Mirończuk – Dyrektor Wydziału Artystyczno – Architektonicznego Kurii Diecezjalnej w Siedlcach wspierany przez księży Ryszarda Kardasa, Kazimierza Komara, Stanisława Zajko, Henryka Drozda oraz miejscowego proboszcza. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami konkursowymi Komisja nie podjęła decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, odkładając ją aż do czasu przedstawienia przez uczestników konkursu wstępnych kosztorysów opracowanych przez nich projektów.  Parafianie zaś mieli możliwość zapoznania się z wybranym projektem podczas wizyty duszpasterskiej na początku roku 2011. Został on zaprojektowany w pracowni artystycznej Marcina Szczepaniaka w Rzeszowie. Prezbiterium kościoła ozdobione zostanie płaskorzeźbą przedstawiającą trzy Osoby Boskie: Boga – Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Spod symbolu Ducha Świętego spada w niej ku tabernakulum zaprojektowanym w  kształcie kuli ziemskiej, snop światła przenikający przez postaci Boga Ojca i Syna Bożego, co zdaniem artysty ma przypominać o doskonałości Boga oraz Jego obecności we wszechświecie i w ziemskiej rzeczywistości.

Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza

 

Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza
(Visited 67 times, 1 visits today)