DUSZPASTERZE

ks. Stanisław Kulik (proboszcz)

83 355 13 03

ks. Łukasz Sawicki (wikariusz)

ks. Mirosław Żaczek (wikariusz)

ks. Jan Raboszuk(rezydent, mieszka na terenie parafii)

(Visited 3 178 times, 1 visits today)