DUSZPASTERZE

ks. Stanisław Kulik (proboszcz)

83 355 13 03

ks. Łukasz Sawicki (wikariusz)

ks. Artur Stefaniak (wikariusz)

ks. Jan Raboszuk(rezydent, mieszka na terenie parafii)