Rok 2005

Następnym ważnym etapem wznoszenia świątyni było wymurowanie czterech jej małych wieżyczek oraz wieży pod główną kopułą kościoła. Prace te podjęto w roku 2005.

Prace przy zakładaniu rusztowań pod gzymsy wieżyczek bocznych kościoła
Prace przy zakładaniu rusztowań pod gzymsy wieżyczek bocznych kościoła
Betonowanie gzymsów wieżyczek bocznych
Betonowanie gzymsów wieżyczek bocznych
Stan prac przy budowie 3 sierpnia 2005 r.
Stan prac przy budowie 3 sierpnia 2005 r.

W pierwszej kolejności zajęto się małymi wieżyczkami. Już 12 września  można było ustawić na każdej z nich metalowy krzyż o wysokości 4,8 m.

Wnoszenie krzyża,  na jedną  z bocznych wieżyczek kościoła
Wnoszenie krzyża, na jedną z bocznych wieżyczek kościoła

Następnie od 17 października rozpoczęły się prace przy pokrywaniu ich blachą miedzianą. Tego trudnego zadania podjął się Stanisław Piszczatowski wraz z synem Andrzejem.

Postęp przy wznoszeniu wieży głównej kościoła  16 października 2005 r.
Postęp przy wznoszeniu wieży głównej kościoła 16 października 2005 r.

Jednocześnie od 3 sierpnia rozpoczęto prace przy wznoszeniu wieży pod główną kopułę kościoła. Niestety, przerwało je wcześniejsze niż zwykle nadejście zimy.

 

(Visited 28 times, 1 visits today)