Rok 2011

Początek roku 2011 przyniósł  jeszcze jedną radosną wieść – wyznaczona została data poświęcenia wznoszonej świątyni. Ksiądz proboszcz poinformował, że uroczystość ta zaplanowana została na dzień 16 lub 22 października tegoż roku. Wiadomość ta zmobilizowała wielu do jeszcze większego niż dotychczas zaangażowania w pracę przy budowie.

Elektryk podczas pracy we wnętrzu kościoła

Elektryk podczas pracy we wnętrzu kościoła

Malarz i efekty jego pracy

Malarz i efekty jego pracy

Malarz i efekty jego pracy

Malarz i efekty jego pracy

W pierwszej kolejności konieczne było usunięcie z wnętrza kościoła wszystkich znajdujących się tam rusztowań, co było równoznaczne z zakończeniem prac związanych z tynkowaniem i malowaniem wnętrza świątyni. W efekcie podjętych starań 29 lipca 2011 roku ostatnie, podtrzymujące przez kilka lat sklepienie kościoła, stemple opadły na ziemię a oczom wszystkich odwiedzających plac budowy ukazało się w całej okazałości piękno wnętrza świątyni.

Powoli opadają rusztowania

Powoli opadają rusztowania

Odsłonięty fragment sklepienia nad prezbiterium

Odsłonięty fragment sklepienia nad prezbiterium

W następnej kolejności niezbędne było ustalenie kalendarza prac przy zakładaniu ogrzewania i układaniu posadzki.

Ustalenia w sprawie założenia ogrzewania i ułożenia posadzki

Ustalenia w sprawie założenia ogrzewania i ułożenia posadzki

Hydraulicy Marian Puła i Leszek Niewiadowski w towarzystwie ks. Proboszcza

Hydraulicy Marian Puła i Leszek Niewiadowski w towarzystwie ks. Proboszcza

1 sierpnia rozpoczęły się wewnątrz prace hydrauliczne niezbędne do wykonania ogrzewania zaś 19 sierpnia w prezbiterium stanęły elementy wyposażenia prezbiterium: ołtarz, ambonka oraz podstawa pod tabernakulum. Przygotowano także specjalną wnękę, w której umieszczone zostanie tabernakulum. Związane z tym prace nadzorował osobiście  wykonawca – Krzysztof Czarnota z Rzeszowa. Montowanie samego tabernakulum zaplanowano na 19 i 20 października.

Podest pod podstawę tabernakulum

Podest pod podstawę tabernakulum

           

Ustawiony ołtarz

Ustawiony ołtarz

Mamy i ambonkę

Mamy i ambonkę

Brak już tylko tabernakulum, by Pan Jezus mógł zamieszkać tu „na zawsze”

Brak już tylko tabernakulum, by Pan Jezus mógł zamieszkać tu „na zawsze”

W następnej kolejności niezbędne było wyrównanie betonu pod posadzkę w całym kościele, zamontowanie drzwi wejściowych i wykonanie schodów zewnętrznych.

Prace przy wykonaniu drzwi do świątyni

Prace przy wykonaniu drzwi do świątyni

100_9709

Wykonawcy (A i S.  Dąbrowscy) podczas prac przy montażu drzwi wejściowych do kościoła

Wykonawcy (A i S. Dąbrowscy) podczas prac przy montażu drzwi wejściowych do kościoła

By dostać się do wnętrza już niedługo trzeba będzie pokonać schody

By dostać się do wnętrza już niedługo trzeba będzie pokonać schody

Po zakończeniu tych prac zajęto się wykonaniem zasilania do ogrzewania podłogowego, po czym można było już rozciągnąć gąszcz rur grzewczych, sprawdzić ich szczelność i zabetonować ułożone elementy, mając przy tym nadzieję, że w przyszłości zimą nikt w kościele nie będzie marzł.

Układanie ogrzewania podłogowego

Układanie ogrzewania podłogowego

Stąd ciepło będzie rozchodzić się zimą po całym kościele

Stąd ciepło będzie rozchodzić się zimą po całym kościele

Dzięki tym labiryntom  z pewnością zimą nikt nie zmarznie

Dzięki tym labiryntom z pewnością zimą nikt nie zmarznie

Wszystko musi być precyzyjnie przykryte warstwą betonu

Wszystko musi być precyzyjnie przykryte warstwą betonu

Jednocześnie pracownicy Zakładu Usług Komunalnych pracowali przy wykonaniu przyłącza zasilającego w ciepło.

Tędy, już całkiem niedługo, do kościoła popłynie ciepło

Tędy, już całkiem niedługo, do kościoła popłynie ciepło

Pełne ręce roboty mieli także miejscowi elektrycy, którzy obiecawszy księdzu proboszczowi, że w dniu poświęcenia świątynia rozbłyśnie blaskiem wszystkich zaplanowanych w niej świateł, długie godziny spędzali przy wyplątywaniu z kłębowiska elektrycznych przewodów tych niezbędnych i właściwych, by danego słowa dotrzymać.

Trwały również prace porządkowe wokół świątyni i przygotowania do wykonania betonowego cokołu, na którym w przyszłości stanie pomnik błogosławionego papieża Jana Pawła II.

Prace porządkowe wokół kościoła

Prace porządkowe wokół kościoła

            Od 17 października w parafii rozpoczęło się także duchowe przygotowanie do uroczystości poświęcenia świątyni. Gromadziło ono w murach kaplicy parafialnej liczną grupę tych parafian, którzy zapragnęli, by ta doniosła uroczystość była nie tylko zewnętrznym znakiem zakończenia kolejnego etapu prac przy wznoszeniu kościoła, ale by była ona nade wszystko okazją do wielkiego dziękczynienia Opatrzności Bożej za niezliczone dary, które w ciągu wielu lat wznoszenia świątyni stały się udziałem wielu parafian i przybywających do parafii gości.