Caritas

PZC

 

W dniu 28.03 2017 w czasie naszych parafialnych rekolekcji otrzymaliśmy z rąk dyrektora Siedleckiej Caritas ks. Marka Bieńkowskiego akt powołania naszego parafialnego zespołu Caritas. Było to uwieńczeniem naszych wielkopostnych rekolekcji, które prowadził w naszej parafii właśnie ksiądz dyrektor. Jesteśmy 27 parafialnym zespołem w naszej diecezji. Na razie uczymy się i wchodzimy w to nowe dla nas wszystkich zadanie, ale jesteśmy pewni, że dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości wielu ludzi dobrej woli uda nam się zrobić coś dobrego. I choć zapewne świata nie zbawimy to być może dołożymy tę naszą małą cegiełkę do tego naszego wspólnego dobra jakim jest miłosierdzie.

Mamy nadzieję, że będziecie z nami.

 

skarbonka_JW2018-1

W Wielkim Poście doskonałą okazją do czynienia miłosierdzia jest  organizowana przez Caritas

AKCJA

„Jałmużna Wielkopostna”.

 

Jałmużna to forma miłości bliźniego, a pochodzi  z języka greckiego i oznacza czyn miłosierdzia.

Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny, a szczególnie przemawiają do nas słowa Jezusa:

 

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41).

To właśnie ów związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko tego, który otrzymuje, ale również tego, który daje.  Przy dawaniu jałmużny nie ma znaczenia ilość, gdyż jałmużnę mają czynić wszyscy niezależnie od stopnia zamożności, jest to  dar czyniony z serca. Jałmużna to przecież nie tylko dzielenie się dobrami materialnymi  lecz  postawa czynnej miłości chrześcijanina wobec innych ludzi.

 

CARITAS Diecezji Siedleckiej od lat organizuje akcję „Jałmużna Wielkopostna” w następujących formach:

„BARANKI  WIELKANOCNE”  to nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Caritas Diecezji Siedleckiej łączy tradycję ze szczytnym celem i rozprowadza je w całej diecezji siedleckiej, by pomóc najbardziej potrzebującym.  Baranki wykonane są z białej czekolady.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dzieła charytatywne siedleckiej Caritas, jednakże część środków pozostaje w parafiach do ich dyspozycji. Koszt jednego baranka to 5 zł z tego 0,50 zł z każdego baranka pozostanie w parafiach, pozostałe 4,50 przeznaczone będą na działania Caritas DS.

„SKARBONKA  MIŁOSIERDZIA”. To ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez mi.in. Caritas Kościoła Katolickiego. Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiając sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

W pierwszych dniach Wielkiego Postu w parafiach są rozprowadzane skarbonki. Przez cały okres Wielkiego Postu rodziny lub indywidualne osoby składają do nich dobrowolne ofiary pieniężne. Na koniec Wielkiego Postu skarbonki trafiają do kościołów. Ofiary z tych skarbonek są przeznaczone na działalność charytatywną w parafii i w diecezji. Każdego roku obierany jest konkretny cel, na który przeznaczone zostaną ofiary zebrane w skarbonkach.

 Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne.

(Visited 435 times, 1 visits today)