Lata 2009 – 2010

Niestety w ciągu roku 2008 nie udało się też wykonać wewnątrz świątyni wszystkich prac przy jej tynkowaniu i spora jej część musiała poczekać do wiosny roku 2009.

Ściana wschodnia w ostatnich dniach sezonu 2009

Przyszła też wreszcie pora by pomyśleć o wystroju wnętrza.

Już w lutym 2009 roku ksiądz proboszcz informował Komitet Budowy Kościoła o ogłoszeniu konkursu na projekt wnętrza świątyni. Do konkursu zgłosiło się pięciu artystów plastyków. 9 grudnia 2009 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Przewodniczył jej ks. Robert Mirończuk – Dyrektor Wydziału Artystyczno – Architektonicznego Kurii Diecezjalnej w Siedlcach wspierany przez księży Ryszarda Kardasa, Kazimierza Komara, Stanisława Zajko, Henryka Drozda oraz miejscowego proboszcza. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami konkursowymi Komisja nie podjęła decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, odkładając ją aż do czasu przedstawienia przez uczestników konkursu wstępnych kosztorysów opracowanych przez nich projektów.  Parafianie zaś mieli możliwość zapoznania się z wybranym projektem podczas wizyty duszpasterskiej na początku roku 2011. Został on zaprojektowany w pracowni artystycznej Marcina Szczepaniaka w Rzeszowie. Prezbiterium kościoła ozdobione zostanie płaskorzeźbą przedstawiającą trzy Osoby Boskie: Boga – Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Spod symbolu Ducha Świętego spada w niej ku tabernakulum zaprojektowanym w  kształcie kuli ziemskiej, snop światła przenikający przez postaci Boga Ojca i Syna Bożego, co zdaniem artysty ma przypominać o doskonałości Boga oraz Jego obecności we wszechświecie i w ziemskiej rzeczywistości.

Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza (na rusztowaniu: J. Chwedoruk)

Ostatnie prace przy tynkowaniu wnętrza 11 maja 2010r.

Bryła kościoła po zdemontowaniu wszystkich rusztowań zewnętrznych

(Visited 649 times, 2 visits today)