HISTORIA PARAFII

Choć oficjalnie parafia Opatrzności Bożej erygowana została 2 kwietnia 2000 roku, jednak śmiało można mówić, iż jej historia rozpoczyna się znacznie wcześniej. Pierwszym wyraźnym znakiem tego, że przygotowywany jest podział jedynej, istniejącej od wieków, parczewskiej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, był moment skierowania do pracy w tejże parafii w dniu 15 lipca 1997 roku ks. Andrzeja Biernata, któremu ówczesny Pasterz Diecezji Siedleckiej, biskup Jan Wiktor Nowak powierzył zadanie „czynienia przygotowań do utworzenia nowej parafii w Parczewie”. Realizacja tego zadania, choć znacznie rozciągnięta w czasie podejmowana była stale i systematycznie. Już 1 grudnia 1998 roku proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela – ks. infułat Mieczysław Marczuk wystosował pisemną prośbę do Urzędu Miasta i Gminy w Parczewie o nieodpłatne przekazanie na budowę nowego kościoła działki usytuowanej  przy al. Jana Pawła II, o powierzchni 2,5 ha. Niestety nie od razu można było dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Wskazana działka przeznaczona była pod zabudowę wielorodzinną, pismo zawierało braki formalne, a plan przestrzennego zagospodarowania miasta przewidywał lokalizację nowego kościoła w zupełnie innym miejscu. O tym wszystkim burmistrz miasta Stanisław Mroczek poinformował Księdza Infułata na piśmie, wskazując niezbędną do załatwienia sprawy drogę urzędową. Wymagała ona zaangażowania w dzieło Biskupa Siedleckiego. Wobec powyższego w dniu 4 maja 1999 roku Biskup Jan Wiktor Nowak zwrócił się do Urzędu Rady Miasta i Gminy w Parczewie z prośbą o przekazanie parafii odpowiedniej działki pod budowę nowej świątyni, podkreślając jednocześnie, że zostanie ona w przyszłości wzniesiona jako votum wdzięczności z racji wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. W odpowiedzi przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy, poinformował Pasterza Diecezji o istniejących przeszkodach prawnych stojących na drodze pozytywnego ustosunkowania się do prośby. Najważniejszą z nich była konieczność zmian w planie przestrzennego zagospodarowania terenu. Ich wprowadzanie zaplanowane było dopiero na rok 2000. Jednocześnie polecono, by Biskup Siedlecki zwrócił się o dokonanie wspomnianych zmian drogą urzędową.

Piętrzące się trudności nie zatrzymały na szczęście przygotowań do utworzenia nowej parafii. 10 czerwca 1999 roku – podczas wizyty w Siedlcach, papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Parczewie, jednocześnie trwały też rozmowy z władzami miasta w sprawie lokalizacji nowego obiektu sakralnego i przekazania gruntów na rzecz powstającej parafii.

rok 2000

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2003 – plebania

rok 2004

rok 2004 – plebania

rok 2005

2005-2011 – plebania

rok 2006

rok 2007

rok 2008

lata 2009-2010

rok 2011 – do 17.X.2011

2002-2011 – cmentarz

 

(Visited 642 times, 1 visits today)