Rok 2008

W roku 2008 podjęto przerwane na czas zimowy prace. Ponieważ wraz z ich wykonywaniem od góry świątyni systematycznie demontowane były rusztowania już w połowie lipca miejscowi parafianie i przybywający do parafii goście mogli podziwiać główną wieżę kościoła wraz  z jej kopułą.

Stan prac przy tynkowaniu kościoła 22 maja 2008 r.

Fronton kościoła 22 maja 2008 r.

Stan prac na ścianie zachodniej 29 maja 2008 r.

Zaawansowanie prac w dniu 28 czerwca 2008 r.

Zakończenie prac przy malowaniu wieży głównej 1 lipca 2008 r.

Widok kościoła po zdjęciu rusztowań z wieży głównej

Tynkowanie kościoła po stronie zachodniej

W ostatnich dniach października ostatecznie zakończono prace blacharskie, nieprzerwanie trwały też prace przy malowaniu zewnętrznej elewacji połączone z dalszym demontażem zewnętrznych rusztowań. Dzięki sprzyjającej pogodzie w listopadzie pomalowane zostały obydwie boczne ściany kościoła i tylko jego fronton zasłonięty był jeszcze rusztowaniami. Rozpoczęto także prace przy „elektryfikacji wnętrza”

Zaawansowanie prac we wrześniu 2008 r.

Wygląd kościoła w chwili zakończenia prac blacharskich (październik 2008 r.)

Ściana zachodnia odsłonięta po malowaniu 29 października 2008 r.

Widok świątyni w ostatnich dniach października 2008 r.

Przez cały rok 2008 ofiarnie pracowano na zewnątrz i wewnątrz świątyni: otynkowano wieżę kościelną i położono wszystkie przewody elektryczne. Efektów tej pracy nie można było od razu zobaczyć z powodu nieustannie tkwiącego we wnętrzu gęstego lasu rusztowań.

Prace przy tynkowaniu wnętrza

Tynkowanie wnętrza 18 czerwca 2009 r.(na pierwszym planie M. Korpysz, w głębi M. Chwedoruk)

(Visited 434 times, 1 visits today)