Pogrzeb

Wszystkie sakramenty mają na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza nas do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” [por. KKK 1680].

  1. Pogrzebu chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.
  2. Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza, bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej lub zakrystii, przedstawiając odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).
  3. Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.
  4. W naszej parafii pogrzeb składa się z trzech nierozdzielnie związanych ze sobą części: wyprowadzenie ciała zmarłego z domu rodzinnego lub z domu pogrzebowego, Msza św. w kościele i odprowadzenie ciała zmarłego na cmentarz.
  5. Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby – będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy pogrzebowej Komunię świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
  6. Zachęcamy także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.
  7. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.
(Visited 2 150 times, 1 visits today)