Rok 2005

Następnym ważnym etapem wznoszenia świątyni było wymurowanie czterech jej małych wieżyczek oraz wieży pod główną kopułą kościoła. Prace te podjęto w roku 2005.

Prace przy zakładaniu rusztowań pod gzymsy wieżyczek bocznych kościoła

Betonowanie gzymsów wieżyczek bocznych

Stan prac przy budowie 3 sierpnia 2005 r. 

W pierwszej kolejności zajęto się małymi wieżyczkami. Już 12 września  można było ustawić na każdej z nich metalowy krzyż o wysokości 4,8 m.

Wnoszenie krzyża,  na jedną  z bocznych wieżyczek kościoła

Postęp przy wznoszeniu wieży głównej kościoła  16 października 2005 r.

Następnie od 17 października rozpoczęły się prace przy pokrywaniu ich blachą miedzianą. Tego trudnego zadania podjął się Stanisław Piszczatowski wraz z synem Andrzejem.

 

Blacharze: St. Piszczatowski z synem Andrzejem

 

Jednocześnie od 3 sierpnia rozpoczęto prace przy wznoszeniu wieży pod główną kopułę kościoła. Niestety, przerwało je wcześniejsze niż zwykle nadejście zimy.

 

(Visited 1 493 times, 1 visits today)