Parczew wspominał św. Jana Pawła II

Na przełomie października i listopada można znaleźć w kalendarzu co najmniej kilka dni, związanych z osobą św. Jana Pawła II. Po obchodzonym w drugą niedzielę października Dniu Papieskim okazją do wspomnienia osoby papieża – Polaka jest także dzień jego wyboru na Stolicę Piotrową czy dzień inauguracji pontyfikatu. Owe osobliwe rocznice są okolicznością do organizacji wieczorów wspomnień, spotkań modlitewnych i licznych wydarzeń kulturalnych poświęconych św. Janowi Pawłowi II.

W parczewskiej parafii p.w. Opatrzności Bożej szczególną okazją do pochylenia się nad dziedzictwem polskiego papieża był zorganizowany w niedzielę, 7 listopada, okolicznościowy koncert, zatytułowany „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Jego organizatorami byli proboszcz parafii p.w. Opatrzności Bożej oraz starosta parczewski, który objął to wydarzenie patronatem honorowym. Patronatu medialnego udzieliły lokalne media: Katolickie Radio Podlasie, portal podlasie24.pl, Polskie Radio Lublin, TVP 3 Lublin oraz tygodnik Wspólnota Parczewska. Koncert zgromadził liczną publiczność. Stanowili ją zarówno mieszkańcy miasta jak i okolicznych miejscowości z terenu gminy i powiatu. W gronie słuchaczy stanowili zarówno dorośli, jak również dzieci i młodzież  

Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia był znany artysta ziemi włodawskiej, związany na co dzień z Domem Kultury we Włodawie –  Marcin Obuchowski. Kompozytorowi towarzyszyła solistka – Alicja Karpiuk oraz Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis” i Orkiestra Kameralna Stowarzyszenia Wschód Kultury. Podczas przeszło godzinnego koncertu artyści ziemi przypomnieli zarówno najważniejsze wątki nauczania papieża Jana Pawła II, liczne fragmenty jego twórczości literackiej oraz wspomnienia osób związanych z Karolem Wojtyłą w różnych okresach jego życia. Ogromne bogactwo treści i piękna oprawa muzyczna pozwoliły słuchaczom nie tylko przywołać w pamięci osobiste wspomnienia związane z osobą św. Jana Pawła II, raz jeszcze uświadomić sobie jak wielką rolę odegrał on w dziejach polskiego narodu i Kościoła, ale także powrócić do przesłania jego pontyfikatu i zastanowić się nad tym, jaką rolę odgrywa ono zarówno w ich życiu osobistym jak i w życiu lokalnej społeczności.

Nie przypadkowo wybrano także miejsce koncertu. Parczewska świątynia p.w. Opatrzności Bożej jest bowiem votum wdzięczności diecezji siedleckiej za dar wizyty na podlaskiej ziemi w 1999 roku papieża Jana Pawła II. W kościele od kilku lat znajdują się także relikwie polskiego papieża. Dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II to także rocznica poświęcenia i konsekracji parczewskiego kościoła. Ów niezwykły splot faktów miejscowi parafianie odczytują jako zobowiązanie do tego, by nie tylko wspominać papieża – Polaka, ale przede wszystkim jako wezwanie do tego by jego nauczanie uczynić drogowskazem codziennego życia i popularyzować je zwłaszcza pośród dzieci i młodzieży.

(Visited 285 times, 1 visits today)
+ posts