Dziękujemy wszystkim Parafianom za odpowiedzialną postawę, za przestrzeganie zarządzeń władz państwowych i diecezjalnych, za troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo. Zachęcamy do indywidualnej i rodzinnej modlitwy, do odprawiania nabożeństw: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Różańca i innych. Codziennie o godz. 2030 módlmy się na różańcu za osoby chore, za tych którzy się nimi opiekują, jak również służby medyczne i sanitarne. Każdego dnia na Eucharystii jak i w osobistych modlitwach polecamy Was Bożej Opatrzności.

Duszpasterze

UWAGA!!!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.

Zachęcamy wszystkich parafian do skorzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., do pozostania w domu i łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie.

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

bp

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji,
a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:

 1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
  i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
 2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
 3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.
 4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 6. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
 7. Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie
  i w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.
 8. Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI Kazimierz Gurda