9 marca w godzinach porannych z Parczewa wyruszy transport części darów jakie zostały zebrane przez parafie i samorządy parczewskie w ramach wspólnej zbiórki. Dary to przede wszystkim żywność długoterminowa, środki chemiczne, artykuły higieniczne. Nasza pomoc zostanie przekazana do miasta i rejonu partnerskiego Luboml i tam rozdysponowana przez zaprzyjaźnione samorządy pomiędzy mieszkańców. Część darów zostanie przekazana do parafii w Maniewiczach do ks. Andrzej Kwiczala (jeden z rekolekcjonistów w parafii pw. Opatrzności Bożej), który prowadzi dom i poszukuje miejsca zamieszkania dla porzuconych dzieci z terenu Ukrainy. Serdecznie dziękujemy darczyńcom i zachęcamy do przekazywania darów na pomoc dla mieszkańców Ukrainy, zarówno tych za granicą, ale również rodzinom w naszym powiecie, które podjęły trud utrzymania uchodźców w swoich domach.

(Visited 294 times, 1 visits today)
+ posts