O różańcu

Tak bardzo spieszymy się w naszym życiu, brakuje nam czasu dla siebie, dla naszych najbliższych, i czasu dla Pana Boga. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła o modlitwie następująco: “Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem…

O, gdybyśmy umieli przyłożyć ucho do serca zmęczonej ludzkości i wsłuchać się w pragnienia, które są tam ukryte, poznalibyśmy, że człowiekowi potrzeba prawdy, wolności, sprawiedliwości ale nade wszystko miłości!( Kard. Wyszyński 1956r)