Spowiedź wielkanocna

Obowiązek spowiedzi wielkanocnej wynika z przykazań kościelnych. Każdy katolik w czasie Wielkanocy ma obowiązek przystąpić do komunii świętej. Mówi o tym przykazanie kościelne „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”. Jednocześnie inne z przykazań nakazuje przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, czyli spowiedzi. Komunia Święta przyjęta jeden raz w roku – najlepiej w okresie wielkanocnym – oraz poprzedzająca ją spowiedź to obowiązek, swoisty plan minimum. Katolik musi być jednak zawsze gotowy na przyjęcie Eucharystii – musi trwać w stanie łaski uświęcającej, a więc unikać grzechów, szczególnie ciężkich. Kościół zachęca nas zarówno do częstego korzystania z łask, jakimi chce nas obdarzyć Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie, jak i do oczyszczania naszych dusz w konfesjonałach, w sakramencie pokuty i pojednania. Częsta spowiedź i Komunia Święta to bowiem najlepsza droga do przemiany życia i nawrócenia się na drogę Ewangelii.

Okres Wielkanocy obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła w 1985 roku, że okres, w którym obowiązuje czas przyjęcia Komunii wielkanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli tydzień po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym roku Niedziela Trójcy Świętej wypada 7 czerwca.

Zatem czasu jest coraz mniej. Przyjdź do kratek konfesjonału, by pojednać się z Panem.